Primer Premi Borni, en el Born de Barcelona, el 26 de marzo

El premi Borni és una invitació a cercar anacronismes en la literatura de gènere històric. Un anacronisme és un "fora de temps", allò que grinyola entre el fet que l’acció relata i el context de l’època en el qual se situa. Per exemple, Hamlet, la tragèdia de Shakespeare, està basada en un personatge del segle X. En un moment de l’obra, l’oncle de Hamlet parla d’un canó… quan ben bé fins entrat el segle XIV no n’hi podia haver cap. Un altre exemple podria ser que trobéssim que una novel·la ambientada el 1750 parli d'un conseller que vagi a una reunió del Consell de Cent i entri a l'Ajuntament per la plaça de Sant Jaume, quan en aquella època no hi havia consellers, sinó regidors, el Consell de Cent s'havia abolit el 1714 i la façana neogòtica de l'Ajuntament que mira a la plaça de Sant Jaume no va ser començada a construir fins el 1847.. .El lector que detecti l’anacronisme que un jurat d’experts triï com el millor del’any s’endurà elPremi Borni, que es lliurarà abans de Sant Jordi del 2014. Bases del I Premi Borni als Lectors 2014I PREMI BORNI ALS LECTORS 2014, el primer premi literari que es concedirà als lectors, pretén constituir un Observatori d’Anacronismes en la narrativa històrica (nacional i estrangera, editada de nou o reeditada) detectats pels lectors, que farà públic anualment l’error històric més flagrant de la temporada. L’Observatori d’Anacronismes del Born Centre Cultural és un arxiu consultable que té la voluntat de fomentar el rigor històric tot fent èmfasi en la participació del lector com a subjecte actiu en la transmissió del coneixement. Es planteja en els següents termes: 1. ParticipacióEn aquesta primera convocatòria, pot participar tothom .Es considerarà que està sol·licitant la seva participació tot aquell/a que presenti l’anacronisme o desajust històric que consideri més destacat i significatiu dels que hagi trobat a qualsevol obra de narrativa històrica (nacional o estrangera) editada dins del segle XXI en català o castellà, ja sigui en versió original o traduïda. En posteriors convocatòries s’ajustarà el termini a les obres publicades durant l’últim trienni. Cada lector podrà presentar tantes troballes com vulgui, però sempre en trameses separades. 2. Període de presentacióEl període de presentació és el següent:Exclusivament des del dia 1 de gener al 28 de febrer de 2014 (ambdós inclosos).Caldrà enviar la documentació requerida especificada al punt 3 per correu postal a l’Observatori d’Anacronismes del Born Centre Cultural (C/ Comercial, 5, 08003 Barcelona) o bé per correu electrònic a l’adreça PremiBorni@bcn.cat. 3. Característiques de les propostesEls lectors que hi optin hauran de presentar el fragment del text literari que conté el desajust, argumentar per què consideren que no s’ajusta a la història documentada i referenciar l’edició de la qual han extret el fragment, amb totes les dades bibliogràfiques del llibre, inclòs l’ISBN. El fragment es podrà enviar fotocopiat o escanejat, però en cas de ser guardonat el lector haurà de presentar físicament l’exemplar.Caldrà indicar el nom, cognoms, adreça, telèfon, població, codi postal i data de naixement del lector que envia la troballa. 4. Premis del CertamenEl jurat triarà entre totes les troballes presentades quina és la més significativa. Si la troballa guardonada ha estat presentada i ben argumentada per més d’un lector, rebran el premi tots els lectors que l’hagin tramesa.El lector/s guardonat/s rebrà com a premi una lupa, la col·lecció completa dels volums de La Ciutat del Born. Barcelona 1700 i l’accés gratuït durant un any a totes les activitats del Born Centre Cultural. 5. Jurat del premiEl jurat del premi estarà integrat pels següents membres: Enric Calpena, Jordi Galceran, Albert Sánchez Piñol, Màrius Serra (que actuarà com a vocal del Jurat i a més a més exercirà de Secretari del Jurat) i Quim Torra (President del Jurat).El jurat escollirà l’anacronisme més destacat i li atorgarà el premi sense estigmatitzar ningú però tot apostant per una cultura amb esperit crític capaç d’aprendre dels seus errors. 6. Règim de votació, veredicte i lliurament de premisEl Jurat es reunirà en els dies següents a l’acabament del termini de presentació i atorgarà els premis a les troballes per número de vots obtinguts. En cas d’empat, entre les troballes amb major número de vots, a l’hora de seleccionar el guanyador del premi, el Jurat el desfarà en una segona votació exclusiva per a les troballes més votades.El veredicte i acte de lliurament del Premi Borni als lectors es farà en un acte públic al Born Centre Cultural durant la presentació de les novetats editorials de la campanya de Sant Jordi en narrativa històrica que se celebrarà al centre, en una data propera al 23 de març.En aquesta I edició del Premi, l’acte es farà el 26 de març de 2014. A partir del 31 de març es podrà consultar al web www.bcn.cat/elborncentrecultural 7. UtilitzacióEl Born Centre Cultural es reserva el dret d’utilitzar la troballa guardonada i una selecció de les més votades pel jurat, per publicar-les al web, pantalles i altres suports i formats de difusió del centre.La participació en el premi implica, en tot cas, l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora. 8. Protecció de dadesDe conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals aportades pels participants s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’única finalitat de gestionar el Premi Borni. Les dades incorporades en cap moment seran cedides a cap altre entitat, sense consentiment previ del titular. Tothom que participi al premi presentant troballes consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Els participants podran en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-se per escrit al Registre General de l’Institut de Cultura de Barcelona indicant clarament en l’assumpte Tutela de Drets.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic